politik
политика
økonomi
экономика
energi
энергия
kultur
культура
 

økonomi

Gas for milliarder af dollars bliver hvert år brændt af som spildprodukt på russiske oliefelter
Hvad kan russerne vente sig af WTO-medlemsskabet? Massearbejdsløshed eller konsolidering af marked og demokrati? Om nepotisme, korruption og anglo-saksisk kapitalistisk darwinistisk naturlovslogik. 
Hvis Rusland vil have adgang til de 3,8 billioner kubikmeter gas i Barentshavet, skal der klækkelige skattelettelser på bordet.

Hvorfor den mest korrupte af verdens 28 største økonomier kan tiltrække 37 mia dollars i direkte investeringer

Nødvendigt at investere mindst en billion kr. i offshoreprojekter for at sikre Ruslands energisikkerhed fremgår det af nyt regeringsprogram. Udenlandske selskaber er dog fortsat ugleset.

 

Verdens største olieeksportør frygter for sine investeringer i verdens mest olierige nation
Det russiske postvæsen vil ikke længere sende post fra Vladivostok til Kina via Moskva.
... når man kan være milliardær? Rusland har for få millionærer i forhold til milliardærer. Typisk for den russiske samfundsøkonomi, siger ekspert.
Flere russiske regioner løb i løbet af foråret tør for benzin og præmierminister Vladimir Putin forlangte en tilbundsgående undersøgelse. Han af alle mennesker burde ellers vide, hvad der var sket.
Skal olie- og gasindustrien brandbeskattes eller fredes? Slagsmålet om Ruslands økonomiske fremtid efter krisen er i fuld gang.
Sider : 1 ... 2 3 4 5 6
 forrige     næste