mit cv
мое резюме
ubuntu
- om linux
artikler
статьи
fra kristeligt dagblad
om tro, værdier og historie
artikler i ingeniøren
videnskab og erkendelse
fra weekendavisen
essays og analyser
fra maskinbladet
om landbrug
diverse medier
brancheblade mv.
enercurity.org
en blog om energisikkerhed
 

enercurity

- Klima- og energipolitikken er fremtidens sikkerhedspolitik.
Lykke Friis ved udnævnelsen til klimaminister 24. november 2009. 
Produktionen af råolie toppede i 2006, gasproduktionen forventes at toppe inden 2030 og verdens produktion af højkvalitetskul menes at toppe inden 2040.
Ressourcerne svinder og efterspørgslen stiger. Det er forbundet med store fristelser og farer fortsat at udvinde dem og lige så store økonomiske, politiske og miljømæssige fordele og faldgruber at mindske sin afhængighed af dem. Dét er omdrejningspunktet på hjemmesiden enercurity.org, hvor der stilles skarpt på dette CO2-neutrale argument for at udfase fossile brændsler og satse på vedvarende energi.