politik
политика
økonomi
экономика
energi
энергия
kultur
культура
 

Kartelaftale med statsgaranti


 

22.05.11 Med en årlig eksport på 250 mio tons råolie burde Rusland ikke mangle benzin. Ikke desto mindre er det lige præcist, hvad flere russiske provinser gjorde sidst i april. Præmierminister Vladimir Putin krævede som sædvanlig omgående handling. Årsagerne skulle findes og de skyldige stilles til ansvar for deres handlinger.

Forløbet er imidlertid ikke de store mysterium. Da den usikre situation i Nordafrika og Mellemøsten i begyndelsen af 2011 begyndte at presse olieprisen i vejret, steg benzinpriserne i Rusland også. Det er ikke godt i et valgår og præmierminister Vladimir Putin beordrede olieindustrien til at sænke priserne på det russiske hjemmemarked. Men dermed forsvandt også olieselskabernes tilskyndelse til at forsyne hjemmemarkedet. I stedet valgte de at øge eksporten til markeder, hvor priserne lå 1,5-2 gange højere. To måneder senere begyndte lagrene i tyve russiske delstater at slippe op og situationen blev forværret, da såningen begyndte på markerne og en række raffinaderier blev lukket ned for istandsættelse.

En så eklatant mangel på økonomiske forståelse bringer mindelser om Gorbatjovs alkohol-politik midt i firserne. Generalsekretærens strikse love førte til en kraftigt fald i statens indtægter fra afgifter på vodka og anden spiritus og de førte også til mangel på sukker og gær — uundværlige ingredienser for hjemmebrændere.

Nu har Putin, i modsætning til Gorbatjov, i 11 år stået i spidsen for en af verdens største markedsøkonomier, og det burde således være præmierministeren selv, der bliver stillet til ansvar. Men - eftersom Putin er urørlig - så det er olieindustrien, der bliver straffet. Sådan da. Energiministeriet og industrien er blevet enige om, at standse olieeksporten helt i en måned mod at industrien må hæve prisen med 5%. Vel og mærke i forhold til de nuværende høje priser, så benzinpriserne nu bliver højere, end de var i februar, da Putin tvang industrien til at fastfryse priserne. De russiske olieselskaber med statens mellemkomst har blevet indgået en kartelaftale. 

 
Tilføj kommentar