politik
политика
økonomi
экономика
energi
энергия
kultur
культура
 

Postseperatisme

 
 
Det russiske postvæsen i Fjernøsten vil løsrive sig fra Moskva.


08.09.11 Det russiske postvæsen Potjta Rosii indgået en aftale med det kinesiske postvæsen om direkte udveksling af breve mellem det russiske Fjernøsten og Kina. Hidtil er al post blevet sorteret og behandlet i Moskva, ni tidszoner og 6400 km vest for Vladivostok. Det nye samarbejde vil kunne halvere leveringstiden på breve og pakker mellem byer på hver sin side af grænsen.

Det hidtidige system har rødder i den supercentraliserede Sovjetunion, hvor alt gik igennem Moskva. Også internationale flyvninger mellem fx. Vladivostok og Nordamerika. Ikke desto mindre gjorde Sovjetstatens opløsning særligt ondt i det tyndt befolkede Fjernøsten, der i høj grad var afhængigt af subsidier fra Moskva og af den røde hærs baser. I dag er russiske skatterubler igen begyndt at finde vej til de østligste provinser, men samlet set investerer naboen Kina langt mere i området end Moskva. Og mængden af postforsendelse over grænsen stiger støt.

Eksperter hilser det russiske postvæsens initiativ velkomment, men flere advarer om, at det Potjta Rossii slet ikke er klædt på til opgaven, hverken sprogligt, teknisk eller logistisk. Efter planen skal postvæsnet blandt andet selv opkræve told og foretage veterinærkontrol - også for forsendelser, der skal sendes til tredjelande. Andre mener, at det russiske postvæsen har lagt prisniveauet urealistisk i forhold til konkurrerende selskaber. Atter andre påpeger det farlige i at forsøge at skabe et nyt logistisk knudepunkt i Fjernøsten udenom de eksisterende kanaler.
Det russiske postvæsen vil i de kommende måneder udarbejde planer for en realisering af planerne med sin kinesiske modpart.


 
Tilføj kommentar