politik
политика
økonomi
экономика
energi
энергия
kultur
культура
 

Bizarro business

 
 
Ruslands it-ombudsmand Dmitrij Marinitjevs hjemmeside, hvor han i sin egenskab af branchens beskytter reklamerer for sine egne projekter. Skærmbillede fra iombudsman.nu


Glem alt om armslængdeprincipper, interessekonflikter og god forretningsskik. Velkommen til den russiske it-ombudsmandsinstitution!

27.10.15
Egentlig skulle høringen have handlet om, hvordan Rusland skaber ækvivalenter til de teknologier, som Vestens sanktioner har afskåret landet adgang til. Omkring et stort bord i «det offentlige kammer» havde embedsmænd og forskere sat hinanden stævne. Nogle talere påpegede, at al råstofudvinding i Arktis i dag står stille fordi alle off-shore-projekter er baseret på vestlig teknologi, men fremhævede sanktionerne som en nye chance for et samarbejde mellem russiske virksomheder og forskere. Andre talere gjorde opmærksom på, at det var netop var manglen på konkurrence, der havde hæmmet den sovjetiske økonomi, og at man i højere grad bør lade den civile sektor byde på militære opgaver. Det var imidlertid internetombudsmand Dmitrij Marinitjev, som løb med al opmærksomheden.


Først kommer soldaterne, siden købmændene
Ombudsmanden fik ordet omkring halvanden time inde i høringen. Efter først høfligt at have konstateret, at han aldrig havde mødt så mange kloge mennesker på samme tid og sted, slog Marinitjev fast, at samtlige tilstedeværende havde misforstået én ting, nemlig at Rusland skulle befinde sig verdensmarkedet. Det gør Rusland ifølge ombudsmanden ikke, og de lande, der gør, befinder sig i virkeligheden i et "vassalagtigt forhold" til USA.
- I dag har USA monopolret på teknologier på hele markedet. (…) USA giver forskellige lande teknologier som var det samlesæt for børn. (Kan I huske de samlesæt af metal vi havde som børn?) Og så begynder alle andre lande at konkurrere om, hvem der er bedst til at samle en lille bil, et fly. De grundlæggende nøgleelementer i en hvilken som helst kinesisk vare kontrolleres af USA.

- Der er ingen, der har aflyst denne helt simple kendsgerning: først kommer hæren, så kommer handelsmændene og så kommer markedet. Dvs at dér, hvor der er styrke, der er I,
fastslog ombudsmanden.


Landsskadeligt at uddanne it-specialister
- (...) jeg siger Dem helt ærligt og åbent: hvis De vil ønsker at skade landet, så skal De investere i uddannelsen af IT-specialister på russisk territorium, fastslog Marinitjev og uddybede:
- Hvis Intel laver en processor så vil de først og fremmest overdrage alle grundstenene og alle deres muligheder til deres egne firmaer. (…)Vi har ingen chancer for at opnå succes i softwarebranchen. (..)
Vi har ingen chancer for at opnå succes i softwarebranchen. At udvikle noget, eller at erstatte importen indenfor rammerne af vores land alene, er umuligt. Vi har et meget lille marked, en sandkasse, - et akvarium i forhold til verdenshavet. Vi vil aldrig kunne samle en stor mængde penge til serieproduktion for at kunne lægge det over i forskning og udvikling indenfor mikro-chip. Kun hvis vi giver dette samlesæt, denne mikro-chip, til hele verden. Men det kan vi først, og nu gentager jeg mig selv, når vi har militær tilstedeværelse, når der ikke er andet alternativ end at købe hos os, forklarede Marinitjev, der sidder i ekspertpanelet i ASI — den russiske pendent til det amerikanske forsvars forskningsagentur DARPA.


Under Ruslands værdighed

I internetombudsmandens optik står Rusland overfor et valg:
- Enten befinder vi os i den katalysator som et militær modsætningsforhold med USA, og siger, at vi er en ny magtkilde og vi kan levere samlesæt til andre lande, som de vil lege med, og at vi kan konkurrere med dem, at vi kan modstå dem og springe et socio-økonomisk strukturelt trin over, eller hvad det nu end hedder. 
De fleste lande har affundet sig med, at de står i et et vassallignende forholdMen man skal forstå, at det (betyder, jg) passiv eller aktiv militær aktivitet og tilstedeværelse på (deres, jg) territorier og indflydelsesfærer. Eller gøre som de fleste lande gør eller har gjort. (…) De fleste lande har affundet sig med, at de står i et et vassallignende forhold på det globale marked for arbejde, information og teknologi. Det kan vi ikke affinde os med kraft af vores historiske ambitioner, i kraft simpelthen af den viden, det vidensniveau, de muligheder, som vi har, fastslog Marinitjev.

Meningen med galskaben
Ombudsmandens udtalelser om, at det er landsskadelig virksomhed at uddanne it-specialister og at Rusland kun kan afsætte sine produkter, hvis det står i et militært modsætningsforhold til USA, har sendt chokbølger gennem de liberale medier og den russiske it-branche. For umiddelbart lyder det som noget fra tegneserieforlaget DCs univers, Bizzaro World.

Marinitjev selv påstår da også, at hans udtalelser er taget ud af en sammenhæng. Men lytter man til hele hans tale, virker citaterne på ingen måde løsrevne. De passer fint ind i det russiske regimes militaristiske og revanchistiske diskurs om et Rusland, der er kringsat af fjender og kæmper en ensom kamp mod det anglosaksiske hegemoni. Et Rusland, der har reddet Østukraine fra vestukrainske nazister, og nu er gået i krig mod international terrorisme i Syrien.


Fra taber til tychoon
Og ombudsmandens udtalelser passer også ganske glimrende ind i hans eget kram. Marinitjev er nemlig generaldirektør for holdingselskabet Radius-gruppa, som sjovt nok  beskæftiger sig med anlæg og drift af datacentre. Firmaet var indtil sidste år et af de mindre på det russiske marked, men så vedtog det russiske underhus Dumaen den 4. juli 2014 en tilføjelse til loven «Om personoplysninger», som forpligter alle virksomheder og offentlige institutioner til at opbevare alle personoplysninger om russiske statsborgere på servere i Den russiske Føderation. Og fem dage senere blev Marinitjev it-ansvarlig i den russiske erhvervslivsombudsmandinstitution, der har ansvar for «forsvaret af erhvervsdrivendes rettigheder» ved præsidentadministrationen».

Perlerække af pudsige sammentræf
I sin nye egenskab af beskytter af it-branchens interesser begyndte den mere eller mindre ukendte 39-årige forretningsmand at plædere for statsstøtte til etablering af datacentre. Marinitjev har ganske vist også argumenteret for en afskaffelse af persondataloven— eller i det mindste en udskydelse af dens ikrafttræden fra september 2015 til januar 2016, men det mener bloggeren og oppositionspolitikeren Aleksej Navalny kan forklares med, at Maritjinevs firmaer er ved at anlægge et stort datacenter på den nu nedlagte Moskvitj bilfabrik med plads til 3000 server-racks — et byggeri, som først kan stå færdigt i januar 2016.   den russiske internetombudsmand har eksemplificeret, hvorfor Ruslands rangerer mellem Nigeria og Comoros i Transparancy Internationals årlige opgørelse over «oplevet korruption». Byggeriet, som ingen andre nåede at byde på, kommer til at koste 3,5 mia rubler. Heraf stammer 450 mio fra Moskvas bystyre, mens Marinitjev hævder selv at have rejst de resterende 3 mia. Det er imidlertid en sandhed med modifikationer, fordi et andet af ombudsmandens firmaer er blevet bevilliget 2 mia rubler fra statsbudgettet til anlægsarbejder andetsteds på området. Omfanget af byggeriet fremgår ikke af udbudsmaterialet. 


Sin egen ombudsmand

Det gigantiske datacenter bygges på et tidspunkt, hvor den russiske økonomi er i recession, og de eneste mulige kunder kan tænkes at være it-giganter som Facebook og Twitter, som russisk lovgivning vil tvinge ind på Marinitjevs servere.

Set i dét lys er Marinitjevs udtalelser i virkeligheden ikke så underlige. Det ligner en tanke, at Marinitjev i sin tid skrev speciale om «Drift af store virksomheder under usikre markedsvilkår», for den russiske internetombudsmand må siges at have skabt meget stabile markedsvilkår. For sig selv. Og eksemplificeret, hvorfor Ruslands rangerer mellem Nigeria og Comoros i Transparancy Internationals årlige opgørelse over «oplevet korruption».


Se også:
 

Når krybben i kreml er tom ...

Forskning i frit fald
Aps Sølyst Inc.


Kilder:

«Если вы хотите навредить стране»
Интернет-омбудсмен: сколько налипло на кончиках пальцев
Минкомсвязь не исключает возможности создания льготных условий для строительства ЦОДов
В Госдуме приняли поправки к закону «О персональных данных», запрещающие онлайн-бронирование гостиниц
Код доступа 24ого октября 2015
Перспективы интернета и IT-отрасли в России

Об уполномоченном
Закупка №31401287184
Corruption Perceptions Index 2014 

Технологическое развитие России
 
Tilføj kommentar