politik
политика
økonomi
экономика
energi
энергия
kultur
культура
 

Lukket land

 
 
I år har over tre millioner russere fået udrejseforbud.


Opdateret 12.09.14
Turistsæsonen på Krim har været elendig. Kun omkring tre millioner turister har i år fundet vej til det sovjetiske ferieparadis. Onde tunger mener at tallet reelt er én million.
Lige efter annekteringen (eller som den omtaltes i Rusland: genindlemmelsen) af Krim var ambitionsniveauet ellers højt. Nu skulle den af Kiev forsømte og misligholdte halvø have et økonomisk og socialt løft, blandt andet ved at puste nyt liv i dens nedslidte turistindustri. Op mod otte millioner turister årligt, mente man, var realistisk.

I al hast skabte Aeroflot et lavprisdatterselskab. Det fik navnet Dobrolet («Godtflyv») opkaldt efter det sovjetiske selskab af samme navn, som blev oprettet på folkeaktier og pionerånd i 1923. Omtrent samtidigt forbød Vladimir Putin i en præsidentiel ordre flyselskaber at tage mere end 7500 rubler (godt 1000 kroner) for en returbillet til Krim. Og i slutningen af maj udstedte han en ordre  til alle statsselskaber og store russiske selskaber om at lade medarbejdere holde ferie på Krim — på firmaets regning.

Intet nyt under solen
At den russiske stat blander sig i, hvor dens borgere holder ferie er ikke noget nyt. Selvom den russiske grundlov sikrer alle borgere retten til frit at rejse ind og ud ad landet, har russiske politikere gennem de sidste par år indskrænket en række statsansattes muligheder for at forlade landet. Først gik det ud over de ansatte i sikkerhedstjenesten FSB, som siden 2010 kun i helt særlige tilfælde har måttet forlade Rusland. Antallet af ansatte i FSB er en hemmelighed, men man mener at sikkerhedstjenesten, hvor også grænsetropperne hører under, har mindst 200.000 ansatte. Udrejseforbuddet blev formentligt indført som en konsekvens af spionskandale, der samme år tvang Anna Chapman og 10 andre russiske agenter til at forlade USA.

Undgå 118 lande
I 2014 har udrejseforbuddene grebet om sig. Den 22. april, da krisen omkring Krim og det østlige Ukraine spidsede til, fik de øverste chefer i indenrigsministeriet, forsvarsministeriet, kriminalforsorgen, narkopolitiket, anklagemyndigheden, domstolene, immigrationsmyndighederne og ministeriet for ekstraordinære situationer besked om at fraråde deres ansatte (hhv. 1,3 mio og 2 mio, 325.000, 40.000, 63.000, 23.000 og 20.000 ansatte) at rejse til de 118 lande, som USA har indgået udleveringsaftaler med. Selvom der officielt er tale om en en anbefaling, er det i praksis op til cheferne i de enkelte tjenester at afgøre, om deres ansatte må forlade landet. Uanset om de pågældende har indsigt i statshemmeligheder eller ej. Nogle steder har ansatte simpelhen fået inddraget deres pas.

Paranoiaen dyrkes
Der findes ingen tal for, hvor mange ansatte i millitærindustrien, som heller ikke må rejse ud, men formentligt er det mindst 5 procent af alle voksne russere, som ikke kan tage på ferie i udlandet.

"(...) «amerikansk retspleje» udmærker sig ved en forudindtaget holdning til russiske statsborgere, og selve retssagerne mod dem, som i praksis blev bortført og bragt til USA, ender som regel med at de bliver kendt skyldige og idømt lange fængselsdomme"
Oppositionspolitikeren Vladimir Ryzhkov mener at der er tale om en bevidst kurs fra Kremls side, da det gør det langt lettere at tegne et billede af Rusland som en belejret fæstning, når militærfolk, politi og sikkerhedstjenester er frataget muligheden for at rejse ud. Han frygter at udrejseforbuddene kan føre til en «endnu større grad af antivestlig paranoia og en stræben efter at træde alt levende og tænkende under fode internt i landet».

Vi gør vores yderste, men …
Det er ikke kun i sikkerhedstjenesterne, at den antivestlige retorik er til at få øje på. Den 10. april udstedte det russiske udenrigsministerium en generel advarsel til alle russiske borgere, om at rejse til de lande, som USA har indgået udleveringsaftaler med. Det sker med henvisning til seks sager, hvor russiske statsborgere er blevet udleveret til retsforfølgelse i USA.* I en pressemeddelelse understregede ministeriet:

«De russiske ambassader og generalkonsulater gør deres yderste for at bringe russere, der er kommet i problemer, tilbage til Fædrelandet, ved at yde dem al nødvendig konsulær og juridisk bistand. Man bør imidlertid være klar over, at «amerikansk retspleje» udmærker sig ved en forudindtaget holdning til russiske statsborgere, og selve retssagerne mod dem, som i praksis blev bortført og bragt til USA, ender som regel med at de bliver kendt skyldige og idømt lange fængselsdomme (...)».

Tilbage til sovjet?
Og paranoiaen er gengældt. Den tidligere politiske dissident Aleksandr Podrabinek frygter, at listen over borgere, der ikke må forlade Rusland kan vokse:
«Først kommer det til at gælde borgere, der ikke af afsonet deres dom, så dem, der er blevet dømt i forbindelse med en civil- eller straffesag, så kommer turen til dem, som er eller har været medlem af en «ekstrem» organisation eller en NGO, som er blevet erklæret for «udenlandsk agent». Det kan ende med et fuldstøbt «jerntæppe» og med, at det kun bliver muligt at krydse grænsen med billigelse fra den lokale afdeling af partiet Forenet Rusland», skrev Podrabinek i maj under henvisning til sovjettiden, da ingen kunne forlade USSR medmindre kommunistpartiet udstedte et udrejsevisum.

skulle [Putins] stjerne dale, står flere revanchistisk-revisionistisk-nationalistiske figurer klar i kulissen til at føre Rusland frem mod landets velfortjente plads i historien.
  Civile også ramt
Så vidt er det ikke kommet endnu, men det er ikke kun ansatte i sikkerhedsorganerne, der er ramt af udrejseforbud. Siden 2012 har heller ikke civilister, der er røget i det russiske RKI eller blot har glemt at betale en færdselsbøde, kunnet forlade landet. I år menes det at ville omfatte en halv million russere. Personer, der er under anklage eller endnu ikke har afsonet deres straf, kan også blive tilbageholdt på banegårde og i lufthavne. På det seneste har det også været på tale at indføre udrejseforbud mod militærnægtere samt borgere, der skylder i skat.

Mission accomplished
Hvis formålet med udrejseforbuddene i virkeligheden har været at fylde Krims strande, så er det mislykkedes. Dobrolet måtte lukke, da Boing som følge af sanktionerne ikke længere kunne servicere lavprisselskabets fly, og det er reelt blevet vanskeligere for russere at holde ferie på halvøen end før Krim blev erklæret russisk. Ikke mindst ventetiden på 24-48 timer ved færgeoverfarten på Kertjstrædet sætter grænser for rejselysten.

Men hvis formålet med udrejseforbuddene var at indgyde statsansatte foragt for Vesten, så er det lykkedes over forventning. Putin rider på en bølge af popularitet og skulle hans stjerne dale, står flere revanchistisk-revisionistisk-nationalistiske figurer klar i kulissen til at føre Rusland frem mod landets velfortjente plads i historien.


*
Dmitrij Ustinov, dømt foreksport af amerikansk producerede natkikkerter.
Dmiitrij Belorossov, dømt for afpresning.

Maksin Tjukharev
(som ikke har boet i Rusland i 15 år), dømt for afpresning.
Aleksandr Panin, dømt for afpresning.
Viktor But, idømt 20 års fængsel for våbenhandel.
K. V. Jarosjenko, idømt 15 års fængsel for narkohandel.


Kilder:

Путин "посоветовал" госслужащим отдыхать этим летом в Крыму
Ростуризм рекомендовал госкорпорациям отправлять сотрудников в Крым

Морозов: транспортная составляющая помешала высокому турпотоку в Крым 
Россия - 5 миллионов невыездных
Praemonitus praemunitus
Проблема выбора: уезжать или оставаться
Приказ ФСБ РФ от 17 апреля 2012 г. N 179 "Об утверждении Инструкции о выезде военнослужащих и гражданского персонала органов федеральной службы безопасности из Российской Федерации по частным делам" (с изменениями и дополнениями)Туризм внутренних дел
Полицейским запретили выезжать заграницу
Предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу

Россиянина выдали США за охотничью оптику
Думе предложили запретить уклонистам выезд за границу  
 
Tilføj kommentar