politik
политика
økonomi
экономика
energi
энергия
kultur
культура
 

Den løbske printer

 
 
Medlemmer af den russiske duma stemmer for deres fraværende partifæller.


05.05.14
Allerede fra første færd var den sjette duma overordentlig produktiv. Kun to dage efter, det russiske underhus var trådt sammen den 21. december 2011, var parlamentarikerne i fuld gang med en række ændringer af de russiske valglove, der blandt andet gjorde det væsentligt lettere for partier og enkeltkandidater at blive opstillingsberettigede.


Tegn på opblødning 
Statsdumaens nye formand Sergej Naryshkin afviste, at Dumaen handlede under pres fra de op mod 100.000 moskovitter, der i gaderne udenfor udenfor demonstrerede mod valgfusk ved det nys overståede dumavalg:
- Man bør ikke betragte civiliserede demonstrationer som noget forfærdeligt. Det er del af en normal politisk proces. Sådanne aktioner vidner om en vækst i befolkningens selvbevidsthed, om en demokratisering af samfundet, udtalte Narysjkin den 26. december 2011 til Ruslands måske mest systemtro medium, avisen Rossijskaja Gazeta. Og han fortsatte:
- Måske er forandringerne i den offentlige mening og i folks holdning sket i et noget højere tempo, end de ændringer, som styret har gennemført i det politiske system. Det er just det, som demonstrationerne viser. Det vil sige, at styret skal reagere tilsvarende. Og hastigheden, hvormed man udarbejder forslag til perfektionering af det politiske system, skal være højere.

Dumaens opfattelse af terror er bredere end som så. Antiterrorpakken indfører nemlig også 15 års fængsel for orkestrering af masseuroligheder
Kovending

Tempoet blev sat op. Men den «perfektionering» af det politiske system, som Dumaen iværksatte syntes ikke at bunde i en respekt for det, som Narysjkin havde omtalt som befolkningens stigende selvbevidsthed. Tværtimod erkærede det russiske underhus oppositionen krig ved blandt andet at øge straffen for afholdelse af masseaktioner. Man gjorde også livet surt for Ruslands NGO'er ved at indføre begrebet «udenlandsk agent», som gjorde det ulovligt for NGOer at modtage midler fra udlandet. Senere blev det til en lov, der forbød amerikanere at adoptere russiske børn og en lovændring, der forbød propaganda for ikke-traditionelle samlivsformer blandt unge. Dvs en de facto bandlysning af homoseksualitet i det offentlige rum. Allerede midt i 2012 havde dumaen på blogge og i liberale medier fået øgenavnet «den amokløbne printer».


6. samling i sammenligning

DumasamlingAntal forslag stillet i dumaenAntal forslag vedtaget i dumaenAntal love underskrevet af præsidenten

2. samling (1995-1999)

4034

1045

734 (Jeltsin)

3. samling (1999-2003)

4326

781

731 (Putin)

4. samling (2003-2007)

4808

1087

1076 (Putin)

5. samling (2007-2011)

4390

1608

1605 (Medvedev)

6. samling (2011-2016)

3214

884

855 (Putin)

Gummipræsident

Og den sjette duma har været utroligt produktiv. Som det fremgår af tabellen, har underhuset allerede nu — kun to år inde i den denne gang femårige valgperiode — vedtaget flere love end den tredje duma.

Kreml har siden 2004 ingen reel opposition haft i Dumaen. Alligevel er det forkert udelukkende at betragte det russiske underhus som Putins gummistempel. Som i tidligere samlinger er det kun omkring en fjerdedel af dumaens forslag, som ender med at blive til lov. Skal man tale om et gummistempel i russisk politik, så må det være præsidentembedet i årene 2008-2012, da præsident Dmitrij Medvedev underskrev stort set alt, som Dumaen og præmierminister Vladimir Putin sendte i hans retning.

Rusland er en amerikansk koloni
Selvom der uden tvivl bliver melet mange personlige kager, og selvom der uden tvivl bliver presset ting igennem oppefra, skal man ikke tage fejl af, at mange dumamedlemmer oprigtigt deler præsident Putins vision om et genrejst, stærkt Rusland, der kan og skal spille en øget geopolitisk rolle i Europa og Asien.
Det gælder fx dumamedlemmet Jevgenij Fjodorov, der igen og igen slår til lyd for, at Rusland de facto har været USAs koloni siden 1991.
«Rusland mistede suverænitet som resultat af nederlaget i den fyrre år lange krig med Amerikas Forenede Stater. Det er den vigtigste hemmelighed i Rusland, som holdes skjult vha censur og propaganda i massemedierne», står der at læse på Fjodorovs hjemmeside. Politikeren har for nyligt vakt opsigt ved at påstå, at CIA styrede et af USSRs første rockgrupper, Kino. Det svarer lidt til at hævde, at KGB havde dikteret Røde Mors sange.

Historiens vogter
En anden hardliner er underhusets formand, Sergej Narysjkin, der i 2011 talte om befolkningens øgede selvbevidsthed og en demokratisering af samfundet. Narysjkin var i tre år formand for «kommissionen til bekæmpelse af forsøg på historieforfalskning til skade for Ruslands interesser» og han var initiativtager til Dima Jakovlev-loven, der forbød amerikanske par at adoptere i Rusland.
En tredje høg er Irina Jarovaja, der er medlem af Dumaens sikkerhedsudvalg. Hun er en varm fortaler for en genindførelse af dødsstraffen i Rusland og var en af foreslagsstillerne bag en lov, der genindførte fængselsstraf for bagvaskelse og loven om «udenlandske agenter».

Bloggere skal fremover kunne dokumentere alle påstande og stå inde for alle usagn på deres blogge - inklusive de meninger, der bliver ytret i kommentarerne på deres blogge. Bred terrordefinition
Og intet tyder på at regimetshøge helmer lige foreløbigt. Tværtiimod har den forgange uge budt på en række lovændringer, der vil gøre livet endnu mere surt for NGO'er og bloggere i Rusland. Som led i den såkaldte «anti-terrorpakke», som har været under udarbejdelse siden terroranslagene i Volgograd op til OL i Sotji. indføres en straframme, der kan give op til 35 års fængsel for rekruttering af selvmordsbombere og gennemførsel af terrorhandlinger.
Men Dumaens opfattelse af terror er bredere end som så. Antiterrorpakken indfører nemlig også 15 års fængsel for orkestrering af masseuroligheder og den fastsætter også, at bloggere med mere end 3000 daglige læsere skal registreres og juridisk ligestilles med massemedier.

Redaktionelt ansvar
Passagen om masseuroligheder synes stærkt inspireret af begivenhederne i Ukraine og vil gøre det særdeles risikabelt at forsøge at afholde ikke-anmeldte demonstrationer.
Også bloggerbestemmelserne synes at være et direkte angreb på ytringsfriheden. At ligestille bloggere med massemedier betyder, at bloggere skal skrive under eget navn, ikke må bruge bandeord, ikke må blogge 24 timer før et valg og de skal markere deres tekster alt efter, hvilken aldersgruppe deres tekster er henvendt til. Bloggere skal fremover kunne dokumentere alle påstande og stå inde for alle usagn på deres blogge - inklusive de meninger, der bliver ytret i kommentarerne på deres blogge. Loven omfatter ikke blot kunstnere og journalister, der blogger fra deres egne hjemmesider, men alle der blogger på Livejournal og andre sociale medier.

Så sent som i marts påbød den russiske anklagemyndighed teleudbyderne at blokere adgang til tre onlineaviser og én blog — i alle fire tilfælde angiveligt på grund at ekstremistiske udtalelser fremsat i sidernes kommetarer.

Anti-terrorloven har også brod mod NGO'er, som efter loven om «udenlandske agenter» har været henvist til crowfunding. Nu sættes der grænser for, hvor mange penge, der månedligt må indsamles anonymt.


Forbudsmaskinen trykker stadig

Senest har Dumaen vedtaget en lov, der forbyder bandeord i film, litteratur og teater og en anden, der forbyder forherligelse af nazismen. Dumamedlemmer har argumenteret for, at benægtelse af nazi-regimets forbrydelser — i hvert fald på papiret — kan give fængelsstraf i mange vesteuropæiske lande, men også denne lov synes at være skrevet i lyset af begivenhederne i Kiev, hvor højreradikale kræfter har et noget andet syn på Sovjetunionens rolle i anden verdenskrig, end tilfældet er i Kreml. I den russiske udgave af loven har der derfor sneget sig et andet forbud ind, nemlig en bandlysning af «udbredelse af åbentlyst løgnagtige oplysninger om USSRs handlinger under anden Verdenskrig». Sådanne løgne kan give helt op til fem års fængsel.

Indtil videre er det dog stadigt lovligt at kalde dumaen for den løbske printer.

Den amokløbne printer - milepæle
12. juli 2012 — lov om «udenlandske agenter»
August 2012 — forøgelse af straframmen for organisation af massedemonstrationer
28. december 2012 Dima Jakovlev-loven
29. juni 2013 forbud mod propaganda for ikke tradionelle samlivsformer rettet mod børn
22. april 2014 — anti-terrorpakke, der kan give op til 35 års fængsel for terror og op til 15 års fængsel for orkestrering af masseuroligheder.
23. april 2014 - Bloggere med mere end 3000 daglige læsere skal registreres og juridisk ligestilles med massemedier.
29. april 2014 - bandeord forbydes i litteratur, teater og film.


Kilder:
Lov om forherligelse af nazismen
Bloggere ligestilles med journalister
Блогеров приравняли к прессе
Strengere straffe for organisation af masseuroligheder
Statistisk materiale fra Dumaens hjemmeside 


Læs også:
Velkommen til Minskva
Forvrængede forestillinger 
Emotionel, men adekvat
Bøssen og homofoben 
Pragmatiker med slagside

Hør også:
Topløse soldater
Den løbske printer

 

 
Tilføj kommentar