politik
политика
økonomi
экономика
energi
энергия
kultur
культура
 

Tyveriet af Albrights tanker

 
 
Har Madeleine Albright nogensinde sagt, at Sibiren ikke bør tilhøre Rusland?


13.07.15
For det tilfældes skyld, at du ikke var klar over det, så er vi bekymrede du og jeg. Bekymrede for Ruslands stadigt stigende rolle i international politik. Og vi vil gøre hvad som helst for at undergrave Rusland.
 
Det er i hvert fald det indtryk, man får, hvis man surfer rundt på de kreml-loyale medier. Mens jeg arbejdede på indlægget Beskytteren BRIKS stødte jeg således på links med titler som:
Vesten foruroliget over udvidelsen af SOC*

Letland: vi er parat til at skyde på russere

Obama erkender sit nederlag i Ukraine og går over til ”plan B”

Glazjev**: Argumentet om, at Sovjetunionen faldt fra hinanden på grund af presset fra indre problemer, holder ikke ved nærmere eftersyn.

Penge i patriotisme …
Ofte fører links til sådanne overskrifter en ud på en lang rejse gennem obskure russiske portaler. Nogle gange ender rejsen blindt, eller også indstiller man selv sin søgen, fordi man får en fæl mistanke om, at man bare har gjort en annoncør lidt rigere for hvert klik. Der er simpelthen penge i sådanne konspiratoriske overskrifter.

Det lyder umiddelbart som en ubehagelig tanke være under mere eller mindre direkte angreb af USA, men ligesom vi – uanset vores situation i øvigt – kan lune os ved tanken om, at vi er verdens lykkeligste land og ligger højt i diverse internationale opgørelser over livskvalitet, så kan mange russere også – uanset deres situation i øvrigt – lune sig ved tanken om, at er født til storhed og at det skyldes onde magter, at deres land midlertidigt har måttet give afkald på den.

- De så helst at Rusland slet ikke eksisterede. Som land.
 … og stemmer i anti-amerikanisme
Præcist som der er penge i antiamerikansk journalistik, er der også stemmer i antiamerikansk retorik. Skal man tro meningsmålinger bakker næsten 90 procent af russerne op omkring en præsident Putin, der i de senere år har ytret sig stærkt anti-amerikansk og anti-vestligt. Mens det i nullerne primært var fra yderfløjene i russisk politik, at man hørte e ytringer, er det i dag nærmest blevet mainsteam. Man hører næsten dagligt højtstående embedsmænd og politikere mere end antyde, at Vesten aktivt forsøger at undergrave Ruslands position i verden.

Propaganda eller paranoia?
Undertiden kan man komme i tvivl, om de virkelig mener det. Om hvad der er retorik, og hvad der er overbevisning. Tag for eksempel en udtalelse, som tidligere chef for den russiske efterretningstjeneste og nuværende sekretær for Ruslands sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev kom med i et interview til avisen Kommersant den 22. juni:

- (…) Amerikanerne erklærer deres interesse i at beskytte Ukraines suverænintet og territoriale enhed. Men de er overhovedet ikke interesserede i Ukraine. De er interesserede i Rusland.

- Hvordan det?

- De så helst at Rusland slet ikke eksisterede. Som land.

- Hvorfor?

- Fordi vi råder over enorme rigdomme. Og amerikanerne mener, at det er uretmæssigt og ufortjent, at vi gør det, fordi vi, efter deres opfattelse, ikke bruger disse rigdomme, sådan som vi burde bruge dem. Du husker sikkert tidligere udenrigsminister Albrights udtalelse om, at hverden Fjernøsten eller Sibirien retmæssigt tilhører Rusland.


Udtalelsen har ikke vakt større postyr i de russiske medier. Dog har man i liberale medier undret sig lidt over henvisningen til USAs tidligere FN-ambassadør og udenrigsminister Madelaine Albright. Patrusjev er nemlig langt fra ene om at tilskrive fru Albright denne udtalelse om, at Rusland uretmæssigt råder over så store landområder. Også præsident Putin og vicepræmierminister Dmitrij Rogozin har ofte brugt citatet.

Imidlertid har fru Albright så vidt vides aldrig sagt noget lignende. Første gang Albright «citeres» for, at Sibirien og russisk fjernøsten ikke burde tilhøre Rusland, er i et interview i den russiske regerings officielle organ, avisen Rossijskaja Gazeta fra 2006. Her fortæller den tidligere sovjetisk general i sikkerhedstjenesten FSO, Boris Ratnikov, at der i firserne i «praktisk talt alle udviklede lande» blev forsket i bevidsthedsmanipulation.

man afværgede et japansk forsøg på at fjernstyre Jeltsin til at afstå øgruppen Kurilerne
Tanketyveri
Det lyder som plagiat på Christopher Nolans film ”Inception” fra 2010, men ifølge Ratnikov havde flere stater angiveligt taget oldgamle shamanritualer op på allerhøjeste videnskabebelige plan for ikke at sakke agterud på nogen front i den kolde krig — heller ikke på den astrale og parapsykologiske. Også i Sovjetunionen blev der angiveligt brugt enorme summer på at forske i, hvordan man trænger ind i andres bevidsthed, manipulerer med den og forsvarer sig imod andre magter, der forsøger at gøre det samme.

Patologisk had
Ifølge Ratnikov kollapsede den parapsykologiske forskning sammen med Sovjetuionen, men han brugte sin erfaring i sit nye arbejde i sikkerhedstjenesten FSO.
Blandt andet påstår han, at man afværgede et japansk forsøg på at fjernstyre Jeltsin til at afstå øgruppen Kurilerne. Her et udtrag af interviewet fra Rossijskaja Gazeta.
- Nogle få uger før USAs bombninger af Jugoslavien gennemførte vi en seance, hvor vi koblede os til udenrigsminister Albrights underbevidsthed. Jeg skal ikke genfortælle alle hendes tanker her. Jeg vil blot nævne de mest karakteristiske momenter, som blev bekræftet efter NATOs agression i Serbien.
For det første opdagede vi et patologisk had til slaver i madam Albrights tanker.
Desuden var hun oprørt over, at Rusland råder over verdens største mineralforekomster. Efter hendes mening bør det i fremtiden ikke være ét land, der råder over de russiske ressourcer, men hele menneskeheden, under forsæde af USA selvfølgelig. Og krigen i Kosovo betragtede hun blot som et første trin til en etablering af kontrol over Rusland.

Madelaine Albright behøver således aldrig at have sagt, at Rusland bør opløses som stat. Hun har bare tænkt det …

Omprogrammering
Det 9 år gamle interview med Ratnikov rejser imidlertid langt flere spørgsmål end det besvarer. Tror Patrusjev virkelig selv på, at Albright og senere amerikanske udenrigsministre ønsker Ruslands endeligt? Er det et tilfælde at Vladimir Putin så tit advarer om udenlandske magters forsøg på at omprogrammere russerne***?

Det er svært at sige. Ifølge redaktøren på New Times Jevgenija Albats er russisk politik i dag endnu mindre gennemsigtig end den var under den kolde krig. I dokumentaren "Krim - vejen tilbage til fædrelandet" indrømmede Putin, at der kun var fem personer til stede, da han trav beslutningen om at sende tropper til Krim natten fra den 22. til den 23. februar 2014 - ham selv og
repræsentanter for efterretningstjenesterne og de væbnede styrker. 

Tror disse fem mænd virkelig på, at en tidligere amerikansk udenrigsmister helst så Sibiriens rigdomme rigeligt fordelt mellem jordens lande? Har de i givet fald selv tiltusket sig den oplysning med konventionelle efterretningsmetoder? Eller tror de, at shamaner i det russiske efterretningsvæsen har haft direkte adgang til Albrights tanker? I så fald er det måske en noget større trussel for Ruslands sikkerhed end et fjendtligt indstillet Washington ...

Påfaldende purunge profiler
Eller spiller Ruslands magtelite bare på mange russeres indgroede skepsis overfor USA for at fjerne opmærksomheden fra en stagnerende økonomi og en gallopperende korruption? Skal hele den anti-amerikanske retorik i virkeligheden bare holde pluralisme og oppositionspartier fra døren og skjule, hvor påfaldende godt, det er gået dem selv og deres børn?

Hvorom alting er, så har Nikolaj Patrusjevs yngste søn Andrej gjort lynkarriere i FSB og fik som 27-årig — efter kun syv måneders ansættelse i oliekoncernen Rosneft — ved præsidentielt dekret - hædersmedaljen «for mangeårigt samvittighedsfuldt arbejde». Patrusjevs ældste søn Dmitrij blev som 34-årig daglig leder for Ruslands fjerdestørste bank. Og forsvarsminister Dmitrij Rogozins søn blev som 27-årig chef for en våbenfabrik …

Sidst men ikke mindst blev præsident Putins datter Jekatertina som 26-årig leder af «Fonden fpr national intellektuel udvikling» og kort efter chef for «Center for den nationale intellektuelle reserve». Tilsammen skal de to organisationer forestå en modernisering af Moskva Statsuniversitet for 110 mia rubler.

Men nej, det er nok bare en teori, som amerikanerne har plantet i hovedet på mig. Og som de nu forsøger at plante i dit …


*
Shanghai-samarbejdsorganisationen som nu tæller Kina, Kasakhstan, Kirgisien, Rusland, Tadjikistan, Usbekistan, Indien og Pakistan.
** En af Putins personlige rådgiver.
*** Se Historien - skriv den for din nabo
Kilder:

Сергей Глазьев: Рассуждения о том, что Советский Союз распался под давлением внутренних проблем, не выдерживают критики.
 
"За дестабилизацией Украины скрывается попытка радикального ослабления России"
Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт
Борис Ратников: Ельцина убеждали, что он нездоров 
Быть дочкой Путина  
Что сказала Мадлен Олбрайт?
 
Den russiske Wikipedia-side om
Nikolaj Patrusjev
Den russiske Wikipedia-side om Madeleine Albright 


Se også:
- Kulturel oprustning
- Da USA annekterede Texas
- Elefanten i Donbass
- Glemt i skyttegravene
-
Mytens magt

 
Tilføj kommentar